Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningHengelo

HuurwoningHengelo is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningHengelo, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningHengelo zijn verbonden. HuurwoningHengelo is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningHengelo beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningHengelo is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningHengelo worden aangeboden. HuurwoningHengelo garandeert niet dat de op HuurwoningHengelo aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningHengelo garandeert ook niet dat de op HuurwoningHengelo aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningHengelo garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningHengelo hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningHengelo is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningHengelo. U vrijwaart HuurwoningHengelo voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningHengelo.